Eteva - Etevassa monipuolista täydennyskoulutusta

Etevassa monipuolista täydennyskoulutusta

11.6.2018

Eteva varmistaa ohjaajiensa osaamisen ja asiakkaiden tarpeita vastaavan palvelun monipuolisilla täydennyskoulutuksilla. 

 

kuvituskuva

Sisäiset valmentajat 

Etevassa on koulutettu omia sisäisiä valmentajia, jotka perehdyttävät ohjaajia YKS-työskentely-malliin (YKS = yksilökeskeinen elämänsuunnittelu), rakenteiseen kirjaamiseen ja toimivat myös Kansa-koulu-hankkeen kouluttajina Etevassa. Valmentajille on määritelty omat toiminta-alueet. 

IMO-vastaavat ja -työryhmä

IMO-vastaavat (IMO = itsemääräämisoikeus) ovat saaneet kehitysvammalain muutokseen liittyviä koulutuksia. He vievät IMO-asioita yksiköissä eteenpäin yhdessä koulutuksen saaneiden vastaavien ohjaajien ja palvelupäälliköiden kanssa.Lisäksi Etevassa toimii IMO-työryhmä (aluepäällikkö, palvelukehittäjä, johtava psykologi ja johtava sosiaalityöntekijä). Työryhmän tavoitteena on selkeyttää ja yhdenmukaistaa kehitysvammalain muutoksen toteuttaminen Etevan palvelutoiminnassa.

Tehostettu tuki -toiminta

Etevassa toimii tehostetun tuen ryhmä, joka jalkautuu tarvittaessa yksiköihin, joissa tilanne on kriisiytymässä.  Ryhmässä toimii 4 vakituista erikoisohjaajaa ja lisäksi 8-10 tarvittaessa jalkautuvaa erikoisohjaajaa. Erikoisohjaajilla on perehdytys vaihtoehtoisiin kommunikointitaitoihin ja toimintamallit haastavien asiakkaiden ohjaamiseen. Toiminnan pääpaino on siirtynyt ennakoivaan työhön. 

Vuorovaikutus- ja kommunikointi-osaaminen 

Etevassa on koulutettu OIVA-vuorovaikutusmallin ohjaajia. OIVA on vaikeimmin puhevammaisten asiakkaiden ja työntekijöiden vuorovaikutusta vahvistava työskentelymalli, jossa apuna käytetään videointia. 

Boardmaker-ohjelmalla luodaan kommunikointimateriaaleja. Tavoitteena on kouluttaa koko henkilökunta ohjelman käyttöön.

© 2012 Eteva Käyttöehdot