Osallisuuden varmistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen vammaissosiaalityön asiakasprosessissa (2016-2019)

ESR-hanke toteutetaan 1.9.2016–31.8.2019 ja toimijoita ovat Lapin yliopisto (hallinnoija), THL, Eksote, Espoo, Eteva, Rovaniemi, Invalidiliitto ja Kynnys. Päätavoitteena on vahvistaa valtakunnallisesti asiakasosallisuutta vammaissosiaalityössä.

Hankkeessa tuotetaan tietoa ja kehitetään vammaissosiaalityön erityisasiantuntijuutta sekä vammaissosiaalityön asiakasprosesseja ja työkäytäntöjä. Valtakunnallinen osallisuusryhmä arvioi ja valvoo asiakasosallisuuden toteutumista hankkeessa.


Etevan osahankkeen tavoitteet ovat:

  1. Asiakkaiden moniammatillisen palvelutarpeen arviointikäytännön kehittäminen siten, että erityishuollon piirissä olevien asiakkaiden erityistarpeet huomioidaan sosiaalityön prosessissa: mm. tuettu päätöksenteko, vaihtoehtoiset kommunikointikeinot sekä varhaisen vuorovaikutuksen keinoin kommunikoivien osallisuus palvelusuunnittelu-prosessissa.
  2. Asiakkaiden tarvitseman tuen ja avun määrän arviointikäytännön edelleen kehittäminen ja juurruttaminen.
  3. ICF-käsitteistön käyttäminen palvelutarpeen arvioinnissa ja palvelun suunnittelussa, kun palvelun toteuttamissuunnitelma laaditaan.

Etevaan perustetaan alueellinen asiakasosallisuusryhmä, projektiryhmä ja ohjausryhmä. Hankkeeseen osallistuu 2-4 sosiaalityöntekijää, joiden rinnalla työskentelee ammattikehittäjä sekä kommunikoinnin, vuorovaikutuksen ja kuntoutuksen asiantuntijoita.


Lisätietoa

Marketta Salminen
kehittämispäällikkö
marketta.salminen(at)eteva.fi
p. 040 304 7065

Miina Laru
aluepäällikkö (palveluratkaisut)
miina.laru(at)eteva.fi
p. 040 304 7017

© 2012 Eteva Käyttöehdot