Päättyneet projektit ja hankkeet

Neurokognitiivinen käyttäytymisanalyysi (NERO) -koulutushanke (2013-2015)

Jyväskylän yliopiston ja Etevan yhteisessä koulutushankkeessa toteutettiin kahden vuoden mittainen (25 - 30 op) Neurokognitiivinen käyttäytymisanalyysi -koulutus, jonka suoritti 17 etevalaista. Lisäksi joukko Etevan työntekijöitä opiskeli 8 opintopisteen kokonaisuuden.

Koulutuksen avulla kehitettiin mm. haastavien tilanteiden ennakointiin ja kohtaamiseen uusia toimintamalleja, joita toteutetaan monialaisessa yhteistyössä. Kehittämistyöt julkaistaan Etevan sisäisessä julkaisusarjassa.

Pääkouluttajana toimi Tero Timonen, PsT, dosentti, psykologi, psykoterapeutti (VET). Etevan vastuuhenkilö oli kehittämispäällikkö Marketta Salminen, p. 040 304 7065, marketta.salminen(at)eteva.fi.

© 2012 Eteva Käyttöehdot