VIA eli ihmisoikeudet vammaisten asumisessa -projekti (2015-2018)

Ihmisoikeudet koskevat kaikkia ihmisiä. VIA-projekti edistää ihmisoikeuksien toteutumista siten, että opitaan kunnioittamaan asukkaiden ihmisoikeuksia arjessa ja huomioimaan asukkaiden osallisuus.

VIA järjestää opintopiirejä asukkaille ja henkilöstölle sekä toteuttaa ihmisoikeuskartoituksia.

Mäntsälän asumispalvelut 1:n Karkkulan ja Pajulan ryhmäkodeissa toteutettiin syyskuussa 2015 VIA-opintopiiri. Opintopiiriin osallistuivat ryhmäkotien asukkaat ja vuorollaan yksi ohjaajista. Projektissa kehitetään opintopiirimalli ja -materiaalia, joiden avulla opintopiirejä voidaan jatkossa toteuttaa eri puolilla Etevaa.

Ihmisoikeuskartoitukset tullaan toteuttamaan syksyllä 2016 kolmessa Etevan asumisyksikössä. Lisäksi VIA-projektin kanssa yhteistyössä järjestetään ihmisoikeuskoulutusta, jonka ensimmäisinä kohderyhminä olivat Etevan esimiehet, asiantuntijat ja turvallisuustyötä tekevät.

Hanketta hallinnoi Kynnys ry ja sitä rahoittaa Raha-automaattiyhdistys. Projektin ohjausryhmässä Etevaa edustaa kehittämispäällikkö Marketta Salminen.

Lisätietoa:

Kynnys ry, VIA-projekti 
http://www.vike.fi/via/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=58 

Eteva kuntayhtymä
Marketta Salminen 
kehittämispäällikkö
marketta.salminen(at) eteva.fi 
p. 040 304 7065

 

© 2012 Eteva Käyttöehdot