Vammaispalvelujen kehittäminen

Valtakunnallisessa vammaispalvelujen kehittämishankkeessa vuosina 2010 – 2013 lisättiin vammaisten ihmisten osallisuutta, vahvistettiin lähipalveluja ja osaamista. Valtakunnallinen hanke koostui kahdeksasta osahankkeesta, joista yksi oli Etevan osahanke. Eteva vastasi myös hankekokonaisuudesta. 

Valtakunnallinen vammaispalveluhanke 2010 - 2013

Valtakunnallinen vammaispalveluhanke uudisti vammaispalveluja vastaamaan paremmin palvelunkäyttäjien tarpeita. Osahankkeet olivat eri puolilla Suomea. Linkeistä pääset tutustumaan kaikissa osahankkeissa tehtyyn työhön. Linkit avautuvat uusiin ikkunoihin Innokylän sivustolle.

Hanke kuului sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen Kaste-kehittämisohjelmaan. Hankkeen ensimmäinen vaihe oli 1.1.2010 – 30.9.2012. Toinen vaihe päättyi lokakuussa 2013.

Vammaispalveluhankkeen tarkoituksena oli vammaisen ihmisen osallisuuden lisääminen, lähipalvelujen vahvistaminen ja erityisosaamisen turvaaminen.

Vammaispalveluhankkeella oli kolme päätavoitetta

  • Selkeä ja tarkoituksenmukainen palvelukokonaisuus.
  • Yksilöllisesti ja käyttäjän tarpeiden mukaan toteutetut palvelut.
  • Vammaisalalla työskentelee riittävä ja osaava henkilöstö.


Lisätietoja
Projektipäällikkö Marketta Salminen
p. 040 304 7065
marketta.salminen(at)eteva.fi

 

Etevan osahanke

Etevan Vammaispalveluhankkeen tavoitteena oli vahvistaa yksilökeskeistä palvelusuunnittelua siten, että

  • vammainen ihminen saa entistä yksilöllisempiä, tarpeita vastaavia ja oikea-aikaisia palveluratkaisuja
  • kehitysvammainen ihminen saa tarpeenmukaista, moniammatillista ja oikea-aikaista apua mielenterveyden ongelmiin

Etevan Vammaispalvelujen kehittämisprojektissa saatiin aikaan paljon. Käyttöösi on tarjolla myös uusia työkaluja palvelujen suunnittelemiseen. Voit tutustua tarkemmin Vammaispalveluhankkeen Etevan osahankkeessa tehtyyn työhön Innokylän sivuilla.

Valtakunnallinen Vammaispalveluhanke

Valtakunnalisen Vammaispalveluhankkeen sivuilta löydät kaikki hankkeen osallistujat ja materiaalit

Vammaispalveluhankkeen Innokylän sivuille...

Etevan Vammaispalveluhanke

Etevan Vammaispalveluhankkeen tietoja ja hyödyllisiä työkaluja löydät Innokylästä

Innokylän sivulle...

Video osallisuudesta

Kokemuksia osallisuudesta -videolla palvelujen käyttäjät kertovat ajatuksiaan. Video on tehty Etevan Vammaispalvelujen osahankkeessa.

Katso video YouTubessa tästä...

STM - KASTE

Vammaispalveluhanke on osa Sosiaali- ja terveysministeriön kansallista kehittämisohjelmaa (KASTE)

Lue lisää KASTEesta...

© 2012 Eteva Käyttöehdot