Oivalluksia vuorovaikutukseen

Alla näet koulutukseen osallistuneiden antamia palautteita.

 • Eri kommunikointitavat tutuksi
 • Neljän päivän koulutusjakso meni aivan siivillä, välitehtävät hyviä.
 • Toteutustapa hyvä.
 • Koulutuksesta sai vahvistusta omille ajatuksille ja kokemuksen kautta tulleille näkemyksille. Muutama uusi vinkki.
 • Hyvin toteutettu. Asiantuntevaa porukkaa, tosin asiaa oli niin paljon, että joitakin asioita ehti vain raapaista pintaa ja enemmänkin mielellään paneutunut asiaan.
 • Pääsi itse konkreettisesti kokeilemaan asioita.
 • Sai ideoita omaan työhön. Muiden opiskelijoiden kokemusten kuuleminen ja jakaminen. 
 • Paras anti: AAC-keinot, videoiden analysointi, ABC-kirjaamiskaavake ja keskustelumatto olivat hyviä keinoja kommunikaatioon. Apuvälineiden esittely oli hyvä.
 • Hienoa, että eri asiantuntijoita oli niin paljon ja hyvä, että välitehtävien tekoon oli aikaa. Kiitos!
 • Monipäiväinen koulutus ja välitehtävät toimivia. Kouluttajat ammattitaitoisia.
 • Videoanalyysit ja niiden arviointi, haastavista tilanteista puhuminen, keskustelumatto oli hyvä käydä läpi. Kotitehtävät olivat hyviä ja niiden läpikäynti.
 • Hyvä, rento toteutustapa, hyvät kouluttajat.
 • Toteutustapa tosi hyvä, varsinkin musaterapiatuokio jäi mukavana mieleen kun tehtiin itse. Lisäksi tosi positiivinen porukka ja mahtikouluttajat!
 • Laajasti esiteltiin työkaluja vuorovaikutukseen, mutta selkohelmiä olivat musiikki ja video ja Aura ja materiaalit.
 • Uusia oivalluksia arkipäivän kommunikointiin, vahvistusta omalle osaamiselle ja rohkaisua erilaisten komm.keinojen kokeiluun jne.
 • Hyvä pohja syventävämmälle opiskelulle, ponnahduslauta arjessa kokeiluun.
 • Toteutustapa hyvä. Esittäjien vaihtelu esti puutumisen kesken päivän ja innostus asiasta tuntui takariviin asti. Asiantuntevaa kouluttajakuntaa!

© 2012 Eteva Käyttöehdot