Seksuaalisuuskoulutus

Kouluttaja:  Titi Hautakangas, seksuaalineuvoja, Autismisäätiö

Sisältö: Koulutus painottuu puhuvien autismin kirjon henkilöiden kanssa työskentelevien arjen haasteisiin.

Seksuaalikasvatus on työntekijöiden arjessa usein vahvastikin läsnä. Se on luonteva osa työtämme. Seksuaalikasvatuksen mahdollistaminen vaikuttaa asiakkaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Kohtaamme kuitenkin usein tilanteita ja kysymyksiä, jotka hämmentävät.

Autismin kirjon henkilöiden seksuaalisuuteen liittyvien haasteiden kohtaaminen on koulutus, jonka yhtenä merkittävänä tavoitteena on tietoisuuden herääminen: Mistä kaikesta voikaan olla kyse?

Seksuaaliterveyden kysymykset voivat olla myös haastavan käyttäytymisen takana. Toisinaan haastava käyttäytyminen tulkitaan seksuaalisuuteen liittyväksi, vaikka näkyvän käyttäytymisen taustalla voi olla mm.

  • kommunikaatiovaikeudet
  • tiedonpuute
  • kontekstisokeus
  • turhautuminen
  • julkisen- ja yksityisen  paikan   erottamisen vaikeus
  • ennakoinnin tarve
  • aistiärsykestressi
  • aististimulaation hakeminen.

 

HUOM! Koulutuksessa kahvi ja ruokailu ovat omakustanteisia.

© 2012 Eteva Käyttöehdot