Miten Eteva rekrytoi?

Työpaikoista ilmoittaminen

Etevan toistaiseksi voimassa olevat virka- ja työsuhteiset tehtävät asetetaan julkisesti haettaviksi. Käytämme muun muassa seuraavia ilmoituskanavia:

  • intranet
  • www.eteva.fi
  • www.mol.fi
  • www.monster.fi
  • www.verneri.fi
  • sanomalehdet. 

Virkojen hakuilmoitukset julkaistaan aina kuntayhtymän virallisella ilmoitustaululla. Työsopimussuhteisten hakuilmoitukset julkaistaan intranetissä ja osoitteessa www.eteva.fi. 

Hakeminen

Etevan tehtäviin haetaan ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta. Paperihakemuksen lähettäminen on mahdollista. Sen voi lähettää osoitteeseen: Eteva kuntayhtymä, PL 43, 04601 Mäntsälä. Laita kuoreen merkintä: "Hakemus: tehtävä ja yksikkö". Emme ota vastaan sähköpostilla lähetettyjä hakemuksia. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Hakuaika päättyy haun viimeisenä päivänä pääsääntöisesti klo 12. Myöhästyneenä saapunutta hakemusta ei voida ottaa huomioon. Hakija osoittaa kelpoisuutensa tehtävään tutkintotodistuksella. Hakijan tulee täyttää kelpoisuusehto hakuajan päättymiseen mennessä. Hakija voi täydentää hakemustaan hakuajan päättymisen jälkeen toimittamalla mm. tutkinto- tai työtodistuksia.

Hakuun liittyvät tiedustelut

Hakuilmoituksessa ilmoitetaan lisätietoja antava henkilö. Haun etenemisestä ilmoitetaan hakijalle sähköpostilla hakuprosessin eri vaiheissa. Haastatteluun kutsutaan pääsääntöisesti puhelimitse. Kaikille hakijoille ilmoitetaan haun päättyminen ja lopputulos.

Tutkinto- ja työtodistukset

Hakuvaiheessa työnhakijan ei tarvitse toimittaa jäljennöksiä tutkinto- ja työtodistuksista, mutta ne tulee kuitenkin ottaa mukaan haastatteluun.

Haastattelu ja valinta

Rekrytointihaastattelun aluksi varmistetaan hakijan henkilöllisyys kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta. Haastattelussa tarkistetaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Hakijaa informoidaan mahdollisesta rikosrekisteriotteen tarkistamisesta, sekä hygieniapassin tarkistamisesta tehtävissä, joissa niitä edellytetään.

Tarvittaessa ammatinharjoittamisoikeus tarkistetaan Valviran tietokannasta ennen valintapäätöstä. Hakijaa informoidaan tarkistuksesta. Tarkistus tehdään osoitteessa https://julkiterhikki.valvira.fi/.

Ulkomaalaisen hakijan kansallisuus ja oleskelulupa varmennetaan haastattelussa. 

Haastattelukierroksia voi olla yksi tai useampia. Esimiestehtävissä osa haastateltavista saatetaan lähettää henkilöarviointiin.

Rikostausta

Tehtävät joissa työskennellään alaikäisten kanssa, edellyttävät hakijan rikostaustan selvittämistä. Vaatimus rikostaustan selvittämisestä mainitaan hakuilmoituksessa.

Rikosrekisteriotteen tilaa työnhakija itse. Työantajalla ei ole oikeutta tilata otetta, eikä työnhakija voi valtuuttaa työnantajaa tilaamaan otetta.

Työhöntulotarkastus

Vakituiseen tai yli 4 kk kestävään määräaikaiseen tehtävään valittu henkilö ohjataan työterveyshuollon työhöntulotarkastukseen.

© 2012 Eteva Käyttöehdot