Tutkimusluvat

Tutkimustyön merkitys Etevassa

Eteva kuntayhtymän yhtenä strategisena tavoitteena on toimia Suomessa vammaispalvelujen johtavana tuottajana ja toimialansa kehittäjänä. Etevalla on tieto toimialan palvelutarpeesta ja sen muutoksista sekä toimialan palvelutarjonnasta. Tutkimus- ja kehittämishankkeilla vaikutetaan strategian toteuttamiseen. Tutkimus- ja kehittämisyhteistyötä tehdään yhdessä tiede- ja ammattikorkeakoulujen kanssa. Kehitysvammapsykiatriaan liittyvän tutkimustoiminnan kehittäminen on Etevan strategiassa keskeistä. Toisen asteen ammatillisen peruskoulutuksen opinnäytetyöt ovat osana palvelujen kehittämistä.

Keskeiset tutkimusalueet 2014─2016

Etevan strategisia tavoitteita tukevia tutkimusalueita vuosina 2014─2016:

  • Asiakkaan mahdollisuus yksilölliseen ja itsenäiseen elämään sekä niitä tukeviin palveluihin
  • Palvelutuotannon uudistaminen
  • Etevan on vastuullinen työnantajana
  • Eteva on toimialansa kehittäjä
  • Etevan talous on tasapainossa
© 2012 Eteva Käyttöehdot