Toimintaohjeet tutkimuslupaa hakevalle

Tutkimuslupaa Etevasta voi hakea vasta, kun tutkimus- tai opinnäytetyön suunnitelma on hyväksytty oppilaitoksessa tai korkeakoulussa. Tutkimussuunnitelman tulee noudattaa oppilaitoksessa tai korkeakoulussa käytettävää tutkimussuunnitelman rakennetta.

Lupaa haetaan Etevan tutkimuslupa-hakemuslomakkeella, mukaan liitetään skannattu oppilaitoksessa tai korkeakoulussa hyväksytty tutkimussuunnitelma ja tarvittavat liitteet.

Tarkemmat ohjeet tutkimusluvan hakemiseen:

Ammattikorkeakoulun tai toisen asteen opinnäytetöitä varten

Tiedekorkeakoulujen, yamk tai muu tutkimus

Tutkimus Etevassa 2014-2016 - ohjeet opiskelijalle


© 2012 Eteva Käyttöehdot