Mira, kehitysvammapsykiatrian yksikön ohjaaja

Uratarinat: Mira, Tukikeskuksen ohjaaja

"Työ Etevassa on haastavaa, mutta erittäin palkitsevaa. Iloinen työyhteisö on siinä tärkeä."

Tulin Etevaan joulukuussa 2010. Tein aluksi keikkatyötä, mutta sain pian paikan ohjaajana kehitysvammapsykiatrian yksikössä. Ennen Etevaan tuloa toimin avolastensuojelutyössä ja perhetyössä. Koulutukseltani olen koulunkäyntiavustaja, mutta opiskelen tällä hetkellä työn ohella lähihoitajaksi. Tulin Etevaan kuultuani tutuilta positiivisia asioita ja päätin kokeilla keikkailua. Työyhteisö ja asiakkaat veivät mukanaan ja sillä tiellä olen edelleen.
 
Kehitysvammapsykiatrian yksikön ohjaaja tukee kehitysvammaisten, autististen ja mielenterveyden asiakkaiden kuntoutumista ja etsii asiakkaille heille sopivaa asumismuotoa. Työtä tehdään yhteistyössä moniammatillisen tiimin kanssa, johon kuuluu aina asiakaskohtaisesti psykoterapeutti, psykologi, toimintaterapeutti, puheterapeutti, ohjaaja, yksikön esimies ym.. Työssä vaaditaan hyvää havainnointikykyä, osaamista kohdata haastavastikin käyttäytyvä asiakas, luottamusta työkavereihin ja luotettavuutta. Asiakkaiden tunteminenkin on tärkeää, mutta sitä oppii ajan kanssa.
 
Etevassa asiakkaiden ja työntekijöiden turvallisuuteen on panostettu. Työntekijöille koulutetaan avekki-koulutusta, haastavien tilanteiden hallintaa ja etenkin tilanteiden ennakoimista. Lisäksi haastavien tilanteiden jälkihoidossa on tärkeä, että voi keskustella tilanteesta tiimin kanssa, asiakkaan kanssa ja tarvittaessa asiantuntijoiden kanssa. Avointa keskustelua käydään paljon ja sitä kautta työyhteisön henki on todella hyvä. Työssäni parasta onkin työyhteisön positiivisuus. Uutena on helppo tulla. Myös asiakkaiden kanssa tehtävässä työssä tapahtuva edistys on palkitsevaa.
 
Olen ollut tyytyväinen työpaikkaani Etevassa. Täydennyskoulutusta olen saanut paljon ja omaehtoiseen kouluttautumiseen on annettu hyvät mahdollisuudet. Eteva on monipuolinen työnantaja ja tarjoaa mahdollisuudet moniin eri työtehtäviin. Etevassa olen ollut ylpeä etenkin kehitysvammapsykiatrian yksiköiden projektiin. Kehitysvammapsykiatrian yksiköissä haetaan pitkäjänteisesti ja vaikuttavasti oikeanlaista palvelua asiakkaillemme. Tässä projektissa Eteva on edelläkävijä Suomessa.

© 2012 Eteva Käyttöehdot